YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập C4 trang 43 SGK Vật lý 6

Giải bài C4 tr 43 sách GK Lý lớp 6

Chọn từ thích hợp trong dấu ngoặc để điền vào chồ trống trong các câu sau :

a) Máy cơ đơn giản là nhừng dụng cụ giúp thực hiện công việc (1)....................... hơn. (nhanh/dễ dàng)

b) Mặt phăng nghiêng, đòn báy, ròng rọc là (1)................ (palăng/máy cơ đơn giản)

ANYMIND360

Gợi ý trả lời Bài tập C4

Câu a: 

(1) - dễ dàng.

Câu b:

(1) - máy cơ đơn giản.

  • Máy cơ đơn giản là nhừng dụng cụ giúp thực hiện công việc dễ dàng hơn.

  • Mặt phăng nghiêng, đòn báy, ròng rọc là  máy cơ đơn giản .

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập C4 trang 43 SGK Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON