ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 13.1 trang 42 SBT Vật lý 6

Bài tập 13.1 trang 42 SBT Vật lý 6

Để kéo trực tiếp một thùng nước có khối lượng 20kg từ dưới giếng lên, người ta phải dùng lực nào trong số các lực sau đây?

A. F < 20N.   

B. F = 20N.

C. 20N < F < 200N.         

D. F = 200N. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn D

Để kéo trực tiếp một thùng nước có khối lượng 20kg phải dùng lực F = P = 200N

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13.1 trang 42 SBT Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1