Nguyễn Kim Đức's Profile

Nguyễn Kim Đức

Nguyễn Kim Đức

16/05/2000

THPT Thành Sen

Số câu hỏi 19
Số câu trả lời 3
Điểm 38
Kết bạn

Bạn bè (1)

Hoạt động gần đây (40)

 • Nguyễn Kim Đức đã đặt câu hỏi: Giải giùm em bài này với ạ! Em cảm ơn Cách đây 2 năm

  Cho hàm số y=(1/3)mx- (m-1)x2 + 3(m-2)x + 1/3 (m là tham số). Tìm giá trị của m để hàm số ĐB trên nửa khoảng [2;+∞]?

 • Nguyễn Kim Đức đã đặt câu hỏi: Giải giùm em bài này với ạ! Em cảm ơn Cách đây 2 năm
 • Nguyễn Kim Đức đã đặt câu hỏi: Giải giúp em với ạ Cách đây 2 năm

  Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành, có SA=2a2. Cạnh AB=a√2, BC=2a. Gọi M là trung điểm của CD, 2 mp (SBD) và (SAM) cùng vuông góc với đáy. Tính d(B;SAM)

 • Nguyễn Kim Đức đã đặt câu hỏi: Giải giúp em với ạ Cách đây 2 năm

  Cho hình chóp đều S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, cạnh bên tạo với đáy một góc 60. Tính thể tích khối chóp

 • Nguyễn Kim Đức đã đặt câu hỏi: Giải giúp em với ạ Cách đây 2 năm

  Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác ABC vuông tại B, cạnh AB=3a, cạnh AC=6a. Hình chiếu của S trên mp ABC là điểm H thuộc AB sao cho AH=2HB. Biết SH hợp với đáy 1 góc 60o. Tính thể tích khối chóp 

 • Nguyễn Kim Đức đã đặt câu hỏi: Giải giúp em với ạ Cách đây 2 năm

  Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác ABC vuông tại B, cạnh AB=3a, cạnh AC=6a. Hình chiếu của S trên mp ABC là điểm H thuộc AB sao cho AH=2HB. Biết SH hợp với đáy 1 góc 60o. Tính thể tích khối chóp 

 • Nguyễn Kim Đức đã đặt câu hỏi: Giải giúp em với ạ Cách đây 2 năm

  Cho hình chóp đều S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, cạnh bên tạo với đáy một góc 60. Tính thể tích khối chóp

 • Nguyễn Kim Đức đã đặt câu hỏi: Giải chi tiết dùm em với ạ Cách đây 2 năm

  Cho  a gam hỗn hợp X gồm 1 mol amin no mạch hở và 2 mol amino axit no mạch hở tác dụng vừa đủ với 4 mol HCl hoặc 4 mol NaOH. Đốt 0.15a gam hỗn hợp X thu được 30.24 lít CO2 (đktc). Nếu cho 0.15a gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl dư, khối lượng muối thu được là bao nhiêu?

 • Nguyễn Kim Đức đã đặt câu hỏi: Giải giúp em với ạ Cách đây 2 năm

  Cho hình chóp SABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A, BC=a√2 , SA vuông góc với đáy, góc SBA=60o 
  Tính thể tích hình chóp SABC và tính khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng SBC với M là trung điểm của AB

 • Nguyễn Kim Đức đã đặt câu hỏi: Giúp em với ạ Cách đây 2 năm

  Cho hình chóp SABC có đáy ABC là tam giác vuông tại A, BC=a√2 , SA vuông góc với đáy, góc SBA=60o 
  Tính thể tích hình chóp SABC và tính khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng SBC với M là trung điểm của AB

Điểm thưởng gần đây (26)

 • Nguyễn Kim Đức: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
 • Nguyễn Kim Đức: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
 • Nguyễn Kim Đức: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
 • Nguyễn Kim Đức: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
 • Nguyễn Kim Đức: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
 • Nguyễn Kim Đức: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
 • Nguyễn Kim Đức: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
 • Nguyễn Kim Đức: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
 • Nguyễn Kim Đức: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
 • Nguyễn Kim Đức: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm