YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập tìm HĐT trong đoạn mạch nối tiếp

Giúp mình với

Mạch điện nối tiếp gồm cuộn thuần cảm, đoạn mạch X và tụ điện mắc nối tiếp với nhau. Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch điện uAB = U0cos(ωt + φ) (V). Với U0, ω , φ không đổi thì LCω2 = 1. ULX = 25\(\sqrt{2}\) (V) và UXC = 50\(\sqrt{2}\) (V), đồng thời uLX sớm pha hơn uXC là π/3. Giá trị U0 là: 

Theo dõi Vi phạm
ANYMIND360

Trả lời (1)

 • Có \(LC\omega ^2 = 1 \Rightarrow Z_L = Z_C\)
  \(u_{LX} + u_{CX} = 2u_X\)
  \(U_{0X} = \sqrt{\frac{U^2_{0LX} + U^2_{0CX} + 2U_{0LX}.U_{0CX} cos \frac{\pi}{3}}{2}} = \frac{\sqrt{8750}}{2}\)
  ⇒ \(U_{0X} = 25\sqrt{7} (V)\)

    bởi hi hi 19/09/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON