YOMEDIA
ZUNIA12

Xác định điện áp cực đại và tần số góc của một cuộn dây thuần cảm ?

Help me!

Một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm \(L = 0,4/ \pi (H)\) .Đặt vào hai đầu cuộn cảm điện áp xoay chiều có biểu thức \(u = U_0cos\omega t (V)\).Ở thời điểm t1 các giá trị tức thời của điện áp và cường độ dòng điện là: \(u_1 = 100 V; i_1 = -2,5 \sqrt{3}A.\) Ở thời điểm t2 tương ứng \(u_2 = 100\sqrt{3}V; i_2= - 2,25 A\) .Điện áp cực đại và tần số góc là  ???

Theo dõi Vi phạm
ANYMIND360

Trả lời (1)

 •  + Đoạn mạch chỉ chứa cuộn dây thuần cảm nên điện áp sớm pha hơn cường độ dòng điện \(\pi/2\)
  + Do: \(u = U_0 cos\omega t \Rightarrow i = I_0 cos(\omega t - \frac{\pi}{2}) = - \frac{U_0}{\omega L}sin \omega t\)
  + Ta có biểu thức liên hệ: \(u^2 + i^2\omega ^2 L^2 = U_0^2\) . Tại thời điểm t1 và t2 ta có: \(u_1^2 + i_1^2 \omega ^2L^2 = U_0^2\)  và \(u_2^2 + i_2^2 \omega ^2 L^2 = U_0^2\Rightarrow \omega ^2 = \frac{u_2^2 - u_1^2}{(i_1^2 - i_2^2)L^2} \Rightarrow \omega = 100 \pi (rad/s)\)
  Vậy \(U_0 = \sqrt{u^2 + ( i \omega L)^2} = 200 (V)\)
   

    bởi Dell dell 13/09/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON