YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 31.3 trang 87 SBT Vật lý 12

Giải bài 31.3 tr 87 sách BT Lý lớp 12

Hãy chọn phát biểu đúng.

Có thể giải thích tính quang dẫn bằng thuyết

A. êlectron cổ điển.       

B. sóng ánh sáng.

C. phôtôn.       

D. động học phân tử.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án C.

Có thể giải thích tính quang dẫn bằng thuyết phôtôn.        

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 31.3 trang 87 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF