YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 31.13 trang 89 SBT Vật lý 12

Giải bài 31.13 tr 89 sách BT Lý lớp 12

Nguyên tắc hoạt động của quang điện trở dựa vào

A. hiện tượng quang điện trong.

B. hiện tượng tán sắc ánh sáng.

C. hiện tượng phát quang của chất rắn.

D. hiện tượng quang điện ngoài

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án A.

Nguyên tắc hoạt động của quang điện trở dựa vào hiện tượng quang điện trong.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 31.13 trang 89 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF