YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 31.17 trang 90 SBT Vật lý 12

Giải bài 31.17 tr 90 sách BT Lý lớp 12

Bảng dưới đây cho biết sự phụ thuộc của cường độ dòng điện (I) chạy qua một quang điện trở vào hiệu điện thế (U) đặt vào hai đầu của quang điện trở đó.

U(V) 1,5 3,0 4,5 6,0 7,5 9,0
I(mA) 30 60 90 120 150 180

a) Hãy vẽ đồ thị U =f(I) của quang điện trở này, nếu cho u biến thiên từ 1,5 V đến 9 V.

b) Tính điện trở của quang điện trở này.

c) Đồ thị này ứng với chế độ được chiếu sáng hay không được chiếu sáng của quang điện trở ? 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Xem hình 31.1G

Giải sách bài tập Vật Lí 12 | Giải sbt Vật Lí 12

b) Theo bài ra ta có

\(R = \frac{{{\rm{\Delta }}U}}{{{\rm{\Delta }}I}} = \frac{{9 - 1,5}}{{\left( {180 - 30} \right){{.10}^{ - 3}}}} = 50{\rm{\Omega }}\)

c) Đồ thị này ứng với chế độ được chiếu sáng của quang điện trở.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 31.17 trang 90 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF