YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 31.11 trang 89 SBT Vật lý 12

Giải bài 31.11 tr 89 sách BT Lý lớp 12

Hình 31.4 biểu diễn dạng của đồ thị U = f(I) của các pin quang điện dưới chế độ rọi sáng nhất định.

U : hiệu điện thế giữa hai đầu pin.

I : cường độ dòng điện chạy qua pin.

Gọi e1 và r1 là suất điện động và điện trở trong của pin khi cường độ dòng điện nhỏ : e2 và r2 là suất điện động và điện trở trong của pin khi cường độ dòng điện trong mạch rất lớn.

Chọn phương án đúng.

Ae1 > e2 ; r> r2.

B. e1 > e2 ; r1 < r2.

C. e1 < e2 ; r> r2.

D. e1 < e2 ; r1 < r2.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án D.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 31.11 trang 89 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF