YOMEDIA
NONE

Bài tập 8 trang 15 SGK Vật lý 10

Giải bài 8 tr 15 sách GK Lý lớp 10

Đồ thị tọa độ - thời gian trong chuyển động thẳng của một chiếc xe có dạng như ở Hình 2.5. Trong khoảng thời gian nào xe chuyển đọng thẳng đều?

A. Chỉ trong khoảng thời gian từ 0 đến t1.

B. Chỉ trong khoảng thời gian từ t1 đến t2.

C. Trong khoảng thời gian từ 0 đến t2.

D. Không có lúc nào xe chuyển động thẳng đều.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 8

Không có lúc nào xe chuyển động thẳng đều.

⇒ Đáp án D

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 8 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 8 trang 15 SGK Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON