YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2.13 trang 9 SBT Vật lý 10

Bài tập 2.13 trang 9 SBT Vật lý 10

Một người đi xe đạp chuyển động trên một đoạn đường thẳng AB có độ dài là s. Tốc độ của xe đạp trong nửa đầu của đoạn đường này là 12 km/h và trong nửa cuối là 18 km/h. Tính tốc độ trung bình của xe đạp trên cả đoạn đường AB. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Gọi thời gian đi hết nửa đầu và nửa cuối đoạn đường AB là t1 và t2

+ Do nửa đầu đoạn đường xe đạp đi với vận tốc vnên: 

\({t_1} = \frac{{{s_1}}}{{{v_1}}} = \frac{s}{{2{v_1}}}\)

+ Do nửa cuối quãng đường xe đạp đi với vận tốc vnên:

\({t_2} = \frac{{{s_2}}}{{{v_2}}} = \frac{s}{{2{v_2}}}\)

=> Thời gian đi hết đoạn đường AB là  

\(t = {t_1} + {t_2} = \frac{s}{{2{v_1}}} + \frac{s}{{2{v_2}}}\)

=> Tốc độ trung bình trên cả đoạn đường AB là:

\(\begin{array}{l} {v_{tb}} = \frac{s}{t} = \frac{s}{{\frac{s}{{2{v_1}}} + \frac{s}{{2{v_2}}}}}\\ = \frac{1}{{\frac{1}{{2{v_1}}} + \frac{1}{{2{v_2}}}}} = \frac{1}{{\frac{1}{{2.12}} + \frac{1}{{2.18}}}} = 14,4(km/h) \end{array}\)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.13 trang 9 SBT Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF