YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4 trang 17 SGK Vật lý 10 nâng cao

Bài tập 4 trang 17 SGK Vật lý 10 nâng cao

Một người đi bộ trên đườrg thẳng. Cứ đi được 10m thì người đó lại nhìn đồng hồ đo khoảng thời gian đã đi. Kết quả đo độ dời và thời gian thực hiện được ghi trong bảng dưới đây :

Giải bài tập bài 2 Vận tốc trong chuyển động thẳng SGK Vật lý 10 Nâng cao

a) Tính vận tốc trung bình cho từng đoạn đường 10m.

b) Vận tốc trung bình cho cả quãng đường đi là bao nhiêu ? So sánh với giá trị trung bình của các vận tốc trung bình trên mỗi đoạn đường 10m. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn chiều dương là chiều chuyển động để ∆x > 0; vtb > 0

a)

Giải bài tập bài 2 Vận tốc trong chuyển động thẳng SGK Vật lý 10 Nâng cao
b) Vận tốc trung bình của quãng đường

\({v_{tb\,\,}} = {\mkern 1mu} \frac{S}{t} = \frac{{10.10}}{{2.8 + 2.10 + 3.12 + 3.14}} = 0,88{\mkern 1mu} (m/s)\)

 Giá trị trung bình của các vận tốc trung bình trên mỗi đoạn 10 m:

\(\overline {v{\mkern 1mu} }  = \frac{{2.1,25 + 2.1,00 + 3.0,83 + 3.0,71}}{{10}} = 0,91{\mkern 1mu} ({\rm{m}}/{\rm{s}})\)

Như vậy:  \({v_{tb\,\,}} \ne \bar v\)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 17 SGK Vật lý 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF