YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 5 trang 17 SGK Vật lý 10 nâng cao

Bài tập 5 trang 17 SGK Vật lý 10 nâng cao

Hai người đi bộ cùng chiều trên một đường thẳng. Người thứ nhất đi với vận tốc không đổi bằng 0,9m/s. Người thứ hai đi với vận tốc không đổi bằng 1,9m/s. Biết hai người cùng xuất phát tại cùng một vị trí.

a) Nếu người thứ hai đi không nghỉ thì sau bao lâu sẽ đến một địa điểm cách nơi xuất phát 780m?

b) Người thứ hai đi được một đoạn thì dừng lại, sau 5,50 min thì người thứ nhất đến. Hỏi vị trí đó cách nơi xuất phát bao xa ? 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn trục tọa độ trùng với đường thẳng chuyển động, gốc tọa độ là vị trí xuất phát, chiều dương là chiều chuyển động, gốc thời gian là thời điểm xuất phát.

a) Phương trình chuyển động của người thứ 2:

\(\begin{array}{l} {x_2} = 1,9t{\mkern 1mu} (s;m){\mkern 1mu} \\ \Rightarrow {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} t = \frac{{{x_2}}}{{1,9}} = \frac{{780}}{{1,9}} = {\mkern 1mu} 410,5{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} (s)\\ \Rightarrow t \approx {\mkern 1mu} 6{\rm{min}}51{\mkern 1mu} s \end{array}\)

b) Phương trình chuyển động của người thứ 1 :

\({x_1} = 0,9t{\mkern 1mu} \left( {s;m} \right)\)

Đổi 5,50 min = 330 (s)

Theo đề bài , ta có phương trình

\(1,9(t - 330) = 0,9t\)

⟹ Thời điểm người thứ 1 đến vị trí đó : t = 627 (s)

Vị trí phải tìm : x = 0,9 . 627 = 564,3 (m)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 17 SGK Vật lý 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF