YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 7 trang 17 SGK Vật lý 10 nâng cao

Bài tập 7 trang 17 SGK Vật lý 10 nâng cao

Đồ thị tọa độ theo thời gian của một người chạy trên một đường thẳng được biểu diễn trên hình 2.10.

Giải bài tập bài 2 Vận tốc trong chuyển động thẳng SGK Vật lý 10 Nâng cao

Hãy tính độ dời và vận tốc trung bình của người đó:

a) Trong khoảng thời gian 10 min đầu tiên.

b) Trong khoảng thời gian từ t1 = 10 min đến t2 = 30 min.

c) Trong cả quãng đường chạy dài 4,5 km. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Giải bài tập bài 2 Vận tốc trong chuyển động thẳng SGK Vật lý 10 Nâng cao

a) Trong khoảng thời gian 10 min đầu tiên, ta có:

\(\begin{array}{l} \Delta {t_1} = 10min\\ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \Delta {x_1} = 2,5km\\ {v_{tb1}} = \frac{{\Delta {x_1}}}{{\Delta {t_1}}} = \frac{{2,5}}{{10}} = 0,25(km/min) \end{array} \right. \end{array}\)

b) Trong khoảng thời gian từ t1 = 10 min đến t2 = 30 min, ta có:

\(\begin{array}{l} {\rm{\Delta }}{t_2} = {t_2} - {t_1} = 20 - 10 = 10\min \\ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \Delta {x_2} = 4,0 - 2,5 = 1,5(km)\\ {v_{tb2}} = \frac{{\Delta {x_2}}}{{\Delta {t_2}}} = \frac{{1,5}}{{10}} = 0,15(km/min) \end{array} \right. \end{array}\)

c) Trong cả quãng đường chạy dài 4,5 km. Ta có: 

\(\begin{array}{l} \Delta {t_1} = 30min\\ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \Delta x = 4,5km\\ {v_{tb}} = \frac{{\Delta x}}{{\Delta t}} = \frac{{4,5}}{{30}} = 0,15(km/min) \end{array} \right. \end{array}\)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 17 SGK Vật lý 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF