YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2.15 trang 10 SBT Vật lý 10

Bài tập 2.15 trang 10 SBT Vật lý 10

Một người đứng tại điểm M cách con đường thẳng AB một đoạn h = 50 m để chờ ô tô. Khi nhìn thấy ô tô còn cách mình một đoạn L = 200 m thì người đó bắt đầu chay ra đường để bắt kịp ô tô (Hình 2.3). Vận tốc của ô tô là v1 = 36 km/h. Nếu người đó chạy với vận tốc v2 = 12 km/h thì phải chạy theo hướng nào để gặp đúng lúc ô tô vừa tới ?

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Giả sử người đó gặp ô tô tại điểm N. Khoảng thời gian t để người đó chạy từ M tới N phải đúng bằng khoảng thời gian để ô tô chạy từ A tới N

Ta có: 

AN = v1t = 36t

MN – v2t = 12t

\(\begin{array}{l} AH = \sqrt {{L^2} - {h^2}} = 0,19365(km)\\ HN = \sqrt {M{N^2} - {h^2}} = \sqrt {{{12}^2}{t^2} - 0,{{05}^2}} \end{array}\)

Cả hai trường hợp, đều có HN2 = MN2 – h2

Cuối cùng ta được phương trình bậc hai 1152t2 – 13,9428t + 0,04 = 0

Giải ra ta được hai nghiệm: t = 0,00743 h ≈ 26,7 s hoặc t = 0,00467 h ≈ 16,8 s

Do đó AN = 0,26748 km hoặc AN = 0,16812 km

Quãng đường MN mà người ấy phải chạy là MN = 89,2 m hoặc MN = 56 m

Gọi α là góc hợp bởi MN và MH:

\(\begin{array}{l} cos{\alpha _1} = \frac{h}{{MN}} = \frac{{50}}{{89,2}} \approx 0,5605 = > {\alpha _1} \approx {55^0}54'\\ cos{\alpha _2} = \frac{h}{{MN}} = \frac{{50}}{{56}} \approx 0,5605 = > {\alpha _2} \approx {26^0}46' \end{array}\)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.15 trang 10 SBT Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF