YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2.12 trang 9 SBT Vật lý 10

Bài tập 2.12 trang 9 SBT Vật lý 10

Một chiến sĩ bắn thẳng một viên đạn B40 vào một xe tăng của địch đang đỗ cách đó 200 m. Khoảng thời gian từ lúc bắn đến lúc nghe thấy tiếng đạn nổ khi trúng xe tăng là 1 s. Coi chuyển động của viên đạn là thẳng đều. Vận tốc truyền âm trong không khí là 340 m/s. Hãy tính vận tốc của viên đạn B40. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Thời gian t từ lúc bắn đến lúc nghe thấy tiếng đạn nổ gồm 2 khoảng thời gian sau

+ Thời gian để viên đạn chuyển động từ VT bắn đến xe tăng rồi phát nổ: t1  = s/v1  

+ Thời gian tiếng nổ truyền từ xe tăng đến VT bắn: t2  = s/v2 = 200/340 = 0,59 s

Theo đề bài: t = t2 + t1 

=> t1 = t - t2 = 1 - 0,59 = 0,41 s 

Do đó v1 = s/t1 = 200/0,41 = 487,8 m/s 

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.12 trang 9 SBT Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF