YOMEDIA
NONE

Bài tập 9 trang 15 SGK Vật lý 10

Giải bài 9 tr 15 sách GK Lý lớp 10

Trên một đường thẳng, tại hai điểm A và B cách nhau 10 km, có hai ô tô xuất phát cùng lúc và chuyển động cùng chiều. Ô tô xuất phát từ A có tốc độ 60 km/h và ô tô xuất phát từ B có tốc độ 40 km/h.

a) Lấy gốc tọa độ ở A, gốc thời gian là lúc xuất phát, hãy viết công thức tính quãng đường đi được và phương trình chuyển động của hai xe.

b) Vẽ đồ thị tọa độ - thời gian của hai xe trên cùng một hệ trục (x, t).

c) Dựa vào đồ thị tọa độ - thời gian để xác định vị trí và thời điểm mà xe A đuổi kịp xe B.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9

Trả lời:

Câu a:

  • Chọn gốc tọa độ ở A (O ≡ A); gốc thời gian là lúc xuất phát, chiều dương hướng từ A → B, trục Ox trùng với AB.

  • Ta có phương trình chuyển động thẳng đều của một chất điểm: x = x0 + vt

  • Đối với xe A: x­­A = 60t (km/h)                           (1)

  • Đối với xe B: xB = 40t + 10 (km/h)                   (2)

Câu b:     

Đồ thị

Câu c:

  • Khi xe A đuổi kịp xe B ta có: xA = xB

 \(\Rightarrow 60t = 40t + 10 \Rightarrow t = 0,5 h = 30\) phút

  • Thay vào (1) \(\Rightarrow \)  xA = xB ⇒ x = 60 x 0,5 = 30km

  • Vậy điểm đó cách A là 30km.

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 9 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 15 SGK Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF