YOMEDIA

Bài tập 4 trang 202 SGK Vật lý 10

Giải bài 4 tr 202 sách GK Lý lớp 10

Mô tả hiện tượng mao dẫn?

ADMICRO

Gợi ý trả lời bài 4

 
 

Hiện tượng mao dẫn.

  • Thí nghiệm: Nhúng các ống thuỷ tinh có đường kính trong nhỏ vào trong chất lỏng ta thấy :

.
Hiện tượng mao dẫn

  • Nếu thành ống bị dính ướt, mức chất lỏng bên trong ống sẽ dâng cao hơn bề mặt chất lỏng ở ngoài ống và bề mặt chất lỏng trong ống có dạng mặt khum lỏm.

  • Nếu thành ống không bị dính ướt, mức chất lỏng bên trong ống sẽ hạ thấp hơn bề mặt chất lỏng ở ngoài ống và bề mặt chất lỏng trong ống có dạng mặt khum lồi.

  • Nếu có đường kính trong càng nhỏ, thì mức độ dâng cao hoặc hạ thấp của mức chất lỏng bên trong ống so với bề mặt chất lỏng ở bên ngoài ống càng lớn.

⇒ Kết luận: 

  • Hiện tượng mức chất lỏng ở bên trong các ống có đường kính nhỏ luôn dâng cao hơn, hoặc hạ thấp hơn so với bề mặt chất lỏng ở bên ngoài ống gọi là hiện tượng mao dẫn.

  • Các ống trong đó xẩy ra hiện tượng mao dẫn gọi là ống mao dẫn.

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 4 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 202 SGK Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA