ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 4 trang 202 SGK Vật lý 10

Giải bài 4 tr 202 sách GK Lý lớp 10

Mô tả hiện tượng mao dẫn?

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 4

 
 

Hiện tượng mao dẫn.

 • Thí nghiệm: Nhúng các ống thuỷ tinh có đường kính trong nhỏ vào trong chất lỏng ta thấy :

.
Hiện tượng mao dẫn

 • Nếu thành ống bị dính ướt, mức chất lỏng bên trong ống sẽ dâng cao hơn bề mặt chất lỏng ở ngoài ống và bề mặt chất lỏng trong ống có dạng mặt khum lỏm.

 • Nếu thành ống không bị dính ướt, mức chất lỏng bên trong ống sẽ hạ thấp hơn bề mặt chất lỏng ở ngoài ống và bề mặt chất lỏng trong ống có dạng mặt khum lồi.

 • Nếu có đường kính trong càng nhỏ, thì mức độ dâng cao hoặc hạ thấp của mức chất lỏng bên trong ống so với bề mặt chất lỏng ở bên ngoài ống càng lớn.

⇒ Kết luận: 

 • Hiện tượng mức chất lỏng ở bên trong các ống có đường kính nhỏ luôn dâng cao hơn, hoặc hạ thấp hơn so với bề mặt chất lỏng ở bên ngoài ống gọi là hiện tượng mao dẫn.

 • Các ống trong đó xẩy ra hiện tượng mao dẫn gọi là ống mao dẫn.

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 4 SGK

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 202 SGK Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Bảo khanh

  A. Vì vải bạt bị dính ướt nước.

  B. Vì vải bạt không bị dính ướt nước.

  C. Vì lực căng bề mặt của nước ngăn cản không cho nước lọt qua các lỗ nhỏ của tấm bạt.

  D. Vì hiện tượng mao dẫn ngăn cản không cho nước lọt qua các lỗ trên tấm bạt.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Anh Linh

  A. Vì thủy tinh bị nước dính ướt, nên giọt nước nhỏ trên mặt bàn thủy tinh lan rộng thành một hình có dạng bất kì.

  B. Vì thủy tinh bị nước dính ướt, nên bề mặt của nước ở sát thành bình thủy tinh có dạng mặt khum lõm.

  C. Vì thủy tinh không bị thủy ngân dính ướt, nên giọt thủy ngân nhỏ trên mặt bản thủy tinh vo tròn lại và bị dẹt xuống do tác dụng của trọng lực.

  D. Vì thủy tinh không bị thủy ngân dính ướt,nên bề mặt của thủy ngân ở sát thành bình thủy tinh có dạng mặt khum lõm.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thùy trang

  A. Vì chiếc kim không bị dính ướt nước.

  B. Vì khối lượng riêng của chiếc kim nhỏ hơn khối lượng riêng của nước.

  C. Vì trọng lượng riêng của chiếc kim đè lên mặt nước khi nằm ngang không thắng nổi lực đẩy Ác- si- mét.

  D. Vì trọng lượng riêng của chiếc kim đè lên mặt nước khi nằm ngang không thắng nổi lực căng bề mặt của nước tác dụng lên nó.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1