YOMEDIA
UREKA

Bài tập 9 trang 203 SGK Vật lý 10

Giải bài 9 tr 203 sách GK Lý lớp 10

Tại sao giọt dầu lại có dạng khối cầu nằm lơ lửng trong dung dịch rượu có cùng khối lượng riêng với nó?

A. Vì hợp lực tác dụng lên giọt dầu bằng không, nên do hiện tượng căng bề mặt, làm cho diện tích bề mặt của giọt dầu co lại đến giá trị nhỏ nhất ứng với diện tích mặt cầu và nằm lơ lửng trong dung dịch rượu.

B. Vì giọt dầu không chịu tác dụng của lực nào cả, nên do hiện tượng căng bề mặt, diện tích bề mặt giọt dầu co lại đến giá trị nhỏ nhất ứng với diện tích mặt cầu và nằm lơ lửng trong dung dịch rượu.

C. Vì giọt dầu không bị dung dịch rượu dính ướt, nên nó nằm lơ lửng trong dung dịch rượu.

D. Vì lực căng bề mặt của dầu lớn hơn lực căng bề mặt của dung dịch rượu, nên nó nằm lơ lửng trong dung dịch rượu.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 9

  • Khi ta nhỏ từ từ từng giọt dầu vào trong một bình đựng dung dịch rượu, giọt dầu sẽ có dạng khối cầu nằm lơ lửng trong dung dịch rượu có cùng khối lượng riêng với nó. Vì hợp lực tác dụng lên giọt dầu bằng không, nên dưới hiện tượng căng bề mặt, làm cho diện tích bề mặt của giọt dầu co lại đến giá trị nhỏ nhất ứng với diện tích mặt cầu và nằm lơ lửng trong dung dịch rượu.

⇒ Chọn A

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 9 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 9 trang 203 SGK Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF