YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 37.2 trang 89 SBT Vật lý 10

Bài tập 37.2 trang 89 SBT Vật lý 10

Một màng xà phòng được căng trên mặt khung dây đồng hình chữ nhật treo thẳng đứng, đoạn dây ab dài 80 mm có thể trượt không ma sát trên khung này (H.37.1). Cho biết hệ số căng bề mặt của nước xà phòng là 40.10-3 N/m và khối lượng riêng của đồng là 8,9.103 kg/m3. Xác định đường kính của đoạn dây ab để nó nằm cân bằng, lấy g ≈ 9,8 m/s2.

A. d = 10,8 mm.                      

B. d = 12,6 mm.

C. d = 2,6 mm.                        

D. d = 1,08 mm.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết

- Lực căng màng xà phòng tác dụng lên đoạn dây ab là:

\(\begin{array}{l} {F_c} = 2.\sigma .L\\ = {2.40.10^{ - 3}}{.80.10^{ - 3}} = {6,4.10^{ - 3}}N \end{array}\)

- Dây ab nằm cân bằng khi:

\(P = {F_c} = {6,4.10^{ - 3}}N\)

- Trọng lực của dây ab là:

\(\begin{array}{l} P = mg = \rho Vg = \rho \frac{{\pi {d^2}}}{4}.\ell .g\\ \Rightarrow d = \sqrt {\frac{{4P}}{{\rho \pi \ell g}}} = \sqrt {\frac{{{{4.6,4.10}^{ - 3}}}}{{{{8,9.10}^3}.\pi {{.80.10}^{ - 3}}.9,8}}} \\ = {1,08.10^{ - 3}}m = 1,08mm \end{array}\)

- Chọn đáp án D

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 37.2 trang 89 SBT Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON