YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 37.1 trang 89 SBT Vật lý 10

Bài tập 37.1 trang 89 SBT Vật lý 10

Một vòng nhôm mỏng có đường kính 50 mm và trọng lượng P = 68.10-3 N, được treo vào một lực kế lò xo sao cho đáy vòng nhôm tiếp xúc với mặt nước. Cho biết hệ số lực căng bể mặt của nước là 72.10-3 N/m. Xác định lực kéo để có thể bứt vòng nhôm lên khỏi mặt nước.

A. F = 1,13.10-3 N      

B. F = 9,06.10-2N

C. F = 226.10-3 N      

D. F = 7,2.10-2 N

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết

- Ta có:

\(\begin{array}{l} {F_c} = 2\sigma .L = 2\sigma .\pi d\\ = {2.72.10^{ - 3}}.\pi {.50.10^{ - 3}} = {7,2.10^{ - 3}}\pi N \end{array}\)

- Lực kéo để có thể bứt vòng nhôm lên khỏi mặt nước là:

\(\begin{array}{l} F = P + {F_c}\\ = {7,2.10^{ - 3}}\pi + {68.10^{ - 3}} = {9,06.10^{ - 2}}N \end{array}\)

- Chọn đáp án B

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 37.1 trang 89 SBT Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON