YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 10 trang 203 SGK Vật lý 10

Giải bài 10 tr 203 sách GK Lý lớp 10

Một vòng xuyến có đường kính ngoài là 44mm và đường kính trong là 40mm. Trọng lượng của vòng xuyến là 45mN. Lực bứt vòng xuyến này ra khỏi bề mặt của glixerin ở 20oC là 64,3 mN. Tính hệ số căng bề mặt của glixerin ở nhiệt độ này.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 10

Nhận định và phương pháp: 

Bài 10 là dạng bài tính hệ số của lực căng mặt ngoài.

Cách giải :

  • Ta tiến hành giải theo các bước như sau:

    • Bước 1: Tính lực căng bề mặt của glixerin tác dụng lên vòng xuyến theo công thức: \(F_C = F - P\)

    • Bước 2: Tính chu vi tổng của chu vi ngoài và chu vi trong của vòng xuyến theo công thức: \(P = \pi (D+d)\)

    • Bước 3: Tính hệ số căng mặt ngoài của glixerin ở 20​oC theo công thức:    \(\delta =\frac{F_{c}}{l}\)

    • Bước 4: Thay số và tính toán kết quả.

Lời giải: 

Áp dụng phương pháp trên để giải bài 10 như sau: 

  • Ta có:

Lực căng bề mặt của glixerin tác dụng lên vòng xuyến:

                 \(F_C = F - P = 62,5 - 45 = 17,5 mN.\)

Tổng chu vi ngoài và chu vi trong của vòng xuyến:

               \(P = \pi (D+d) = 3,14 ( 44 + 40 ) = 263, 76mm\)

Hệ số căng mặt ngoài của glixerin ở 200 C:

                 \(\delta =\frac{F_{c}}{}l=\)  \(\frac{17,5.10^{-3}}{263,76.10^{-3}} = 66,3.10^{-3} N/m.\)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 10 SGK

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 203 SGK Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON