YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2 trang 262 SGK Vật lý 10 nâng cao

Bài tập 2 trang 262 SGK Vật lý 10 nâng cao

Để xác định hệ số căng bề mặt của nước, người ta dùng một ống nhỏ giọt mà đầu dưới của ống có đường kính trong lá 2mm. Khối lượng của 40 giọt nước nhỏ xuống là 1,9g. Hãy tính hệ số căng bề mặt của nước nếu coi trọng lượng của mỗi giọt nước rơi xuống vừa đúng bằng lực căng bề mặt đặt lên vòng tròn trong ở đầu dưới của ống nhỏ giọt. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Khối lượng của \(n=40\) giọt là \(m=1,9(g)\)

Trọng lượng của một giọt nước khi rơi :

\(P = {m_1}g = \frac{{mg}}{n}\)

Chiều dài đường giới hạn: \(l = \pi d\)

Độ lớn của lực căng bề mặt: \(F = \sigma l = \sigma \pi d\)

Điều kiện cân bằng lực tác dụng lên giọt nước ngay trước khi rơi là:

\(\begin{array}{l} F = P\\ \Leftrightarrow \sigma \pi d = \frac{{mg}}{n}\\ \Rightarrow \sigma = \frac{{mg}}{{n\pi d}} = \frac{{1,{{9.10}^{ - 3}}.9,8}}{{40.3,{{14.2.10}^{ - 3}}}} = 0,074(N/m) \end{array}\)

 

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 262 SGK Vật lý 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF