YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2 trang 266 SGK Vật lý 10 nâng cao

Bài tập 2 trang 266 SGK Vật lý 10 nâng cao

Tìm hệ số căng bề mặt của nước nếu ống mao dẫn có đường kính trong là 1 mm và mực nước ống dâng cao 32,6 mm. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có:

\(\begin{array}{l} d = {\rm{ }}1,0{\rm{ }}\left( {mm} \right) = {10^{ - 3}}\left( m \right)\\ h = 32,6{\rm{ }}mm = 32,{6.10^{ - 3}}\left( m \right)\\ \rho = {10^3}(kg/{m^3}) \end{array}\)

Hệ số căng bề mặt của nước :

\(\sigma = \frac{{h\rho gd}}{4} = \frac{{32,{{6.10}^{ - 3}}{{.10}^3}.9,{{8.10}^{ - 3}}}}{4} = 0,08(N/m)\)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 266 SGK Vật lý 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF