ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 266 SGK Vật lý 10 nâng cao

Bài tập 2 trang 266 SGK Vật lý 10 nâng cao

Tìm hệ số căng bề mặt của nước nếu ống mao dẫn có đường kính trong là 1 mm và mực nước ống dâng cao 32,6 mm. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Ta có:

\(\begin{array}{l} d = {\rm{ }}1,0{\rm{ }}\left( {mm} \right) = {10^{ - 3}}\left( m \right)\\ h = 32,6{\rm{ }}mm = 32,{6.10^{ - 3}}\left( m \right)\\ \rho = {10^3}(kg/{m^3}) \end{array}\)

Hệ số căng bề mặt của nước :

\(\sigma = \frac{{h\rho gd}}{4} = \frac{{32,{{6.10}^{ - 3}}{{.10}^3}.9,{{8.10}^{ - 3}}}}{4} = 0,08(N/m)\)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 266 SGK Vật lý 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Trọng Nhân

  Cho rượu vào ống nhỏ gịot ,đường kính d=2mm ,khối lượng mỗi giọt rượu là 0.0151g ,g=10m/s^2.Suất căng mặt ngoài của rượu là?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  trang lan

  Có 20cm^3 nước đựng trong một ống nhỏ giọt có đường kính đầu mút là 0,8mm. Giả sử nước trong ống chảy ra ngoài thành từng giọt một.

  Hãy tính xem nước trong ống chảy thành bao nhiêu giọt.

  Biết nước có hệ số căng bề mặt là σ= 0,073 N/m; khối lượng riêng của nước là D= 10^3kg/m3.Lấy g= 10m/s2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1