YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4 trang 266 SGK Vật lý 10 nâng cao

Bài tập 4 trang 266 SGK Vật lý 10 nâng cao

Một phong vũ biểu thủy ngân có đường kính trong là 2 mm và mực nước thủy ngân trong ống dâng cao 760 mm. Hỏi áp suất thực của khí quyển là bao nhiêu nếu tính đến hiện tượng thủy ngân không dính ướt ống thủy tinh? 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có:

\(\begin{array}{l} d = 2(mm) = {2.10^{ - 3}}m;\\ \sigma = 0,470(N/m)\\ \rho = 13600(kg/{m^3}) \end{array}\)

Độ hạ của cột Hg do hiện tượng mao dẫn gây ra :

\(\begin{array}{l} h' = \frac{{4\sigma }}{{pgd}} = \frac{{4.0,47}}{{13600.9,{{8.2.10}^{ - 3}}}} = {7.10^{ - 3}}m\\ \Rightarrow h' = 7(mm) \end{array}\)

Áp suất thực của khí quyển:

\(h = 760 + h = 760 + 7 = 767\left( {mmHg} \right)\)

 

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 266 SGK Vật lý 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF