YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 187 SGK Vật lý 10

Giải bài 4 tr 187 sách GK Lý lớp 10

Phân loại các chất rắn theo cách nào dưới đây là đúng?

A. Chất rắn đơn tinh thể và chất rắn vô định hình.

B. Chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình.

C. Chất rắn đa tinh thể và chất rắn vô định hình.

D. Chất rắn đơn tinh thể và chất rắn đa tinh thể.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 4

  • Có 2 cách phân loại chất rắn là chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình.

⇒ Chọn B.

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 4 SGK

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 187 SGK Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON