YOMEDIA
NONE

Bài tập 6 trang 187 SGK Vật lý 10

Giải bài 6 tr 187 sách GK Lý lớp 10

Đặc điểm và tính chất nào dưới đây liên quan đến chất rắn vô định hình?

A. Có dạng hình học xác định.

B. Có cấu trúc tinh thể.

C. Có tính dị hướng.

D. Không có nhiệt độ nóng chảy xác định.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 6

  • Chất rắn kết tinh có nhiệt độ nóng chảy xác định.

  • Chất rắn vô định hình không có nhiệt độ nóng chảy xác định.

⇒ Chọn D

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 6 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 187 SGK Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON