ON
ADMICRO

Trắc nghiệm Vật lý 10 Bài 34 Chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 10 Bài 34 về Chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

VDO.AI

Câu hỏi trắc nghiệm (14 câu):

 • Câu 1:

  Phân loại các chất rắn theo cách nào dưới đây là đúng?

  • A. Chất rắn đơn tinh thể và chất rắn vô định hình.
  • B. Chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình.
  • C. Chất rắn đa tinh thể và chất rắn vô định hình.
  • D. Chất rắn đơn tinh thể và chất rắn đa tinh thể.
 • Câu 2:

  Đặc điểm và tính chất nào dưới đây không liên quan đến chất rắn kết tinh?

  • A. Có dạng hình học xác định.
  • B. Có cấu trúc tinh thể.
  • C. Có nhiệt độ nóng chảy không xác định.
  • D. Có nhiệt độ nóng chảy xác định.
   
   
 • Câu 3:

  Đặc điểm và tính chất nào dưới đây liên quan đến chất rắn vô định hình?

  • A. Có dạng hình học xác định.
  • B. Có cấu trúc tinh thể.
  • C. Có tính dị hướng.
  • D. Không có nhiệt độ nóng chảy xác định.
  • A. Chất rắn có cấu trúc tinh thể gọi là chất rắn kết tinh.
  • B. Là các chất rắn đơn tinh thể có tính đẳng hướng
  • C. Là các chất rắn đa tinh thể có tính dị hướng
  • D. Là các chất rắn  được cấu tạo từ nhiều loại hạt
  • A. Các chất rắn vô định hình có tính đẳng hướng và không có nhiệt độ nóng chảy xác định.
  • B. Khi bị nung nóng, chất rắn vô định hình sẽ chuyển sang thể khí.
  • C. Chất rắn vô định hình là các chất  có cấu trúc tinh thể.
  • D. Chất rắn vô định hình là các chất rắn có dạng hình học xác định
 • Câu 6:

  Trong tinh thể, các hạt (nguyên tử, phân tử, ion) 

  • A. dao động nhiệt xung quanh vị trí cân bằng.
  • B. đứng yên tại những vị trí xác định.
  • C. chuyển động hỗn độn không ngừng. 
  • D. chuyển động trên quỹ đạo tròn xung quanh một vị trí xác định.
 • Câu 7:

  Cấu trúc tạo bởi các hạt mà mỗi hạt đó dao động nhiệt xung quanh một vị trí cân bằng trùng với đỉnh của khối lập phương là 

  • A.  tinh thể thạch anh.
  • B.  tinh thể muối ăn.
  • C.  tinh thể kim cương. 
  • D.  tinh thể than chì
 • Câu 8:

  Kim cương có tính chất vật lí khác nhau với than chì vì 

  • A. cấu trúc tinh thể không giống nhau.
  • B. bản chất các hạt tạo thành tinh thể không giống nhau.
  • C.  loại liên kết giữa các hạt trong tinh thể khác nhau. 
  • D. kích thước tinh thể không giống nhau.
 • Câu 9:

  Tính chất nào là của của chất đơn tinh thể? 

  • A. Dị hướng và nóng chảy ở nhiệt độ xác định.
  • B. Đẳng hướng và nóng chảy ở nhiệt độ xác định.
  • C.

   Dị hướng và nóng chảy ở nhiệt độ không xác định. 

  • D. Đẳng hướng và nóng chảy ở nhiệt độ không xác định.
  • A. Chất đa tinh thể là chất gồm vô số tinh thể nhỏ liên kết hỗn độn với nhau.
  • B. Tính chất vật lý của đa tinh thể như nhau theo mọi hướng.
  • C.  Các chất kết tinh được cấu tạo từ cùng một loại hạt sẽ luôn có tính chất vật lý giống nhau. 
  • D. Trong 3 câu trên có 1 câu sai.
  • A. Tính tuần hoàn trong không gian của tinh thể được biểu diễn bằng mạng tinh thể.
  • B. Trong mạng tinh thể, các hạt có thể là ion dương , ion âm, có thể là nguyên tử hay phân tử.
  • C. Mạng tinh thể của tất cả các chất đều có hình dạng giống nhau.
  • D. Trong mạng tinh thể, giữa các hạt ở nút mạng luôn có lực tương tác, lực tương tác này có tác dụng duy trì cấu trúc mạng tinh thể.
 • Câu 12:

  Khi so sánh đặc tính của vật rắn đơn tinh thể và vật rắn vô định hình, kết luận nào sau đây là đúng? 

  • A. Vật rắn đơn tinh thể có tính dị hướng, có nhiệt độ nóng chảy hay đông đặc xác định còn vật rắn vô định hình có tính đẳng hướng, không có nhiệt độ nóng chảy xác định.
  • B. Vật rắn đơn tinh thể có tính đẳng hướng có nhiệt độ nóng chảy hay đông đặc xác định, vật rắn vô định hình có tính dị hướng, không có nhiệt độ nóng chảy xác định.
  • C. Vật rắn đơn tinh thể có tính đẳng hướng, không có nhiệt độ nóng chảy hay đông đặc xác định, vật rắn vô định hình có tính dị hướng, có nhiệt độ nóng chảy xác định. 
  • D. Vật rắn đơn tinh thể có tính dị hướng, không có nhiệt độ nóng chảy hay đông đặc xác định, vật rắn vô định hình có tính đẳng hướng, không có nhiệt độ nóng chảy xác định.
 • Câu 13:

  Các vật rắn được phân thành các loại nào sau đây? 

  • A. Vật rắn tinh thể và vật rắn vô định hình.
  • B. Vật rắn dị hướng và vật rắn đẳng hướng .
  • C. Vật rắn tinh thể và vật rắn đa tinh thể . 
  • D. Vật vô định hình và vật rắn đa tinh thể.
  • A. Chất vô định hình có cấu tạo tinh thể.
  • B. Chất vô định hình có nhiệt độ nóng chảy xác định.
  • C.  Sự chuyển từ chất rắn vô định hình sang chất lỏng xảy ra liên tục. 
  • D. Chất vô định hình có tính dị hướng
 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)