YOMEDIA
NONE

Bài tập 5 trang 187 SGK Vật lý 10

Giải bài 5 tr 187 sách GK Lý lớp 10

Đặc điểm và tính chất nào dưới đây không liên quan đến chất rắn kết tinh?

A. Có dạng hình học xác định.

B. Có cấu trúc tinh thể.

C. Có nhiệt độ nóng chảy không xác định.

D. Có nhiệt độ nóng chảy xác định.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 5

  • Chất rắn kết tinh có cấu trúc tinh thể, có dạng hình học và nhiệt độ nóng chảy xác định.

⇒ Chọn C

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 5 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 187 SGK Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON