YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 34-35.1 trang 85 SBT Vật lý 10

Bài tập 34-35.1 trang 85 SBT Vật lý 10

Một thanh đồng có đường kính 20 mm. Xác định độ biến dạng nén tỉ đối của thanh này khi hai đầu của nó chịu tác dụng một lực nén bằng 94,2 kN. Cho biết suất đàn hồi của đồng là 11,8.10l0 Pa.

A. 0,25%.            

B. 0,025%.          

C. 5,2%.              

D. 0,52%.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

- Diện tích mặt tiếp xác là:

\(\begin{array}{l} S = \pi {r^2} = \frac{{\pi {d^2}}}{4}\\ = \frac{{\pi .{{(20:1000)}^2}}}{4} = {10^4}\pi ({m^2}) \end{array}\)

- Ta có:

\(\begin{array}{l} \sigma = \frac{F}{S} = E\frac{{\left| {{\rm{\Delta }}\ell } \right|}}{{{\ell _0}}}\\ \Rightarrow \frac{{\left| {{\rm{\Delta }}\ell } \right|}}{{{\ell _0}}} = \frac{F}{{S.E}} = \frac{{94200}}{{{{10}^{ - 4}}\pi {{.11,8.10}^{10}}}} = 0,25{\rm{\% }} \end{array}\)

- Chọn đáp án A

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 34-35.1 trang 85 SBT Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON