YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 186 SGK Vật lý 10

Giải bài 3 tr 186 sách GK Lý lớp 10

Chất rắn vô định hình là gì?  Hãy nêu các tính chất của loại chất rắn này?

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 3

  • Chất rắn vô định hình là các chất không có cấu trúc tinh thể và do đó không có dạng hình học xác định.

  • Tính chất:

    • Các chất rắn vô định hình có tính đẳng hướng và không có nhiệt độ nóng chảy (hoặc đông đặc) xác định.

    • Khi bị nung nóng, chúng mềm dần và chuyển sang thể lỏng.

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 3 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 186 SGK Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON