YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 34-35.2 trang 85 SBT Vật lý 10

Bài tập 34-35.2 trang 85 SBT Vật lý 10

Một dây cáp của cần cẩu chỉ chịu được ứng suất kéo không quá 60.106 Pa. Hỏi dây cáp này phải có đường kính nhỏ nhất bằng bao nhiêu để nó có thể kéo một vật trọng lượng 25 kN.

A. 23 cm.            

B. 2,3 mm.            

C. 23 mm.          

D. 3,2 cm.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

- Ta có:

\({\sigma _{\max }} = {60.10^6}Pa;F = 25kN = 25000N\)

- Diện tích tiếp xúc tối thiểu là:

\(\begin{array}{l} \sigma = \frac{F}{S}\\ \Rightarrow {S_{\min }} = \frac{F}{{{\sigma _{\max }}}} = \frac{{25000}}{{{{60.10}^6}}} = \frac{1}{{2400}}({m^2}) \end{array}\)

Mà:

\(\begin{array}{l} S = \frac{{\pi {d^2}}}{4}\\ \Rightarrow {d_{\min }} = \sqrt {\frac{{4S}}{\pi }} = \sqrt {\frac{4}{{2400.\pi }}} = 0,023m = 23mm \end{array}\)

- Chọn đáp án C

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 34-35.2 trang 85 SBT Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON