YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 186 SGK Vật lý 10

Giải bài 2 tr 186 sách GK Lý lớp 10

Phân biệt chất rắn đơn tinh thể và chất rắn đa tinh thể?

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 2

Phân biệt chất rắn đơn tinh thể và chất rắn đa tinh thể

  • Vật rắn đơn tinh thể là vật được cấu tạo từ một tinh thể hoặc nhiều tinh thể nhỏ liên kết theo một trật tự xác định.

  • Vật rắn đa tinh thể là vật được cấu tạo từ nhiều tinh thể nhỏ liên kết hỗn độn.

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 2 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 186 SGK Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON