YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 34-35.5 trang 86 SBT Vật lý 10

Bài tập 34-35.5 trang 86 SBT Vật lý 10

Khi đun nóng chảy thiếc, đặc điểm gì chứng tỏ thiếc không phải là chất rắn vô định hình mà là chất rắn kết tinh?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Quan sát thấy thiếc nóng chảy ở nhiệt độ xác định không đổi. Đặc điểm này chứng tỏ thiếc không phải là vật rắn vô định hình, mà là chất rắn kết tinh.

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 34-35.5 trang 86 SBT Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON