Khi nhiệt độ nở dài đến 170oC chiều dài mỗi thanh nhôm và thanh thép là bao nhiêu?

bởi sap sua 16/10/2018

ở 20oC thanh nhôm và thanh thép có chiều dài lần lượt là 50cm và 50,1a2cm. biết hệ số nở dài của nhôm là 24.10-6 K-1 và của thép là

12.10-6K-1

a/ khi nhiệt độ nở dài đến 170oC chiều dài mỗi thanh là bao nhiêu?

b/ ở nhiệt độ nào thì 2 thanh có chiều dài =

Câu trả lời (1)

 • a/ Chiều dài của thanh: \(l=l_0(1+\alpha.\Delta t)\)

  Thanh nhôm: \(l=50.[1+24.10^{-6}.(170-20)]=50,18cm\)

  Thanh thép: \(l=50,12.[1+12.10^{-6}.(170-20)]=50,21cm\)

  b/ Giả sử ở nhiệt độ t, hai thanh có cùng chiều dài

  \(\Rightarrow 50.[1+24.10^{-6}.(t-20)]=50,12.[1+12.10^{-6}.(t-20)]\)

  Bạn giải phương trình trên rồi tìm t nhé haha

  bởi nguyễn thảo 16/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan