YOMEDIA

Unit 8 lớp 11 Speaking - Hội thoại Celebrations


Bài học Unit 8 Celebrations phần Speaking hướng dẫn các em nói về đề tài ngày Tết và các lễ hội khác trong năm

Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới

Tóm tắt bài

1. Unit 8 Speaking Task 1

Mai is talking with Anna, her new English friend, about Tet holiday in Vietnam. Work in pairs. Practise reading the dialogue. (Mai đang nói chuyện với Anna, người bạn Anh mới của cô về Tết ở Việt Nam. Làm việc theo cặp. Luyện tập đọc đoạn hội thoại sau.)

Mai: Do you know that Tet holiday is next month?

Anna: What is Tet?

Mai: It's the time when Vietnamese people celebrate the beginning of spring. It's also the start of the lunar new year.

Anna: When is it exactly?

Mai: Well, this year it's on th 9th of February.

Anna: What do you usually do at Tet?

Mai: Well, we eat a lot of special foods, we dress up and visit friends and relatives, and we also play some traditional games.

Ann: Oh, that sounds really interesting.

Bài dịch Task 1 Speaking

Mai: Bạn có biết tháng sau là nghỉ Tết không?

Anna: Tết là gì vậy?

Mai: Đó là lúc mà người Việt tổ chức kỉ niệm đầu xuân. Đó cũng là sự khởi đầu của năm âm lịch.

Anna: Chính xác là khi nào vậy?

Mai: À, năm nay là vào ngày 9 tháng 2.

Anna: Bạn thường làm gì vào dịp Tết?

Mai: À, chúng tôi ăn nhiều thức ăn đặc biệt, chúng tôi ăn mặc chỉnh tề và đi thăm bạn bè, bà con. Chúng tôi cũng chơi trò chơi nữa.

Anna: Ồ, nghe thật thú vị.

2. Unit 8 Speaking Task 2

Below are some popular holidays and celebrations in Vietnam and in the world. Work in pairs. Match the holidays with their main purpose and activities. (Dưới đây là một số ngày lễ và kì nghỉ phổ biến ở Việt Nam và trên thế giới. Làm việc theo cặp. Ghép tên kì nghỉ với mục đích và hoạt động chính của chúng.)

Speaking Task 2 Unit 8 E11

Guide to answer

(1 - a - A) Lễ Tạ Ơn (Ngày thứ Năm thứ ba của tháng Mười Một): Người ta kỉ niệm mùa thu hoạch. Các thành viên trong gia đình tụ họp bên nhau. Họ chuẩn bị bữa ăn lớn bên nhau với món gà tây quay.

(2 - b - B) Ngày lễ Tình nhân (Ngày 14 tháng 2): Người ta bày tỏ tình yêu của mình. Họ tặng nhau socola, hoa hoặc quà đến những người họ yêu thương.

(3 - c - C) Tết Trung Thu (Ngày 15 tháng 8 Âm lịch): Người ta kỉ niệm đêm trăng tròn nhất trong năm. Trẻ con mang mặt nạ, các đám rước trên đường phố, ăn tiệc với bánh đặc biệt và nhiều trái cây,...

3. Unit 8 Speaking Task 3

Work in pairs. Ask and answer about the holidays above, using the dialogue in Task 1 as the model. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời về các ngày nghỉ trên, sử dụng cuộc hội thoại trong Bài tập 1 như bài mẫu.)

Guide to answer

 • A: What do you know about Mid-Autumn Festival?
 • B: People celebrate the largest full moon in the year and it's a special day for children.
 • A: When is it exactly?
 • B: It's on the 15th day of the 8th lunar month.
 • A: What do people do on that day?
 • B: People eat mooncakes, fruit, drink tea and admire the full moon.
 • A: What about the children?
 • B: Children have mooncakes and lots of fruit. Then they carry their beautiful glowing lanterns along the streets in their neighbourhood. Dragon dance is also a special activity on this day.
 • A: Oh, that sounds really interesting.

Trên đây là nội dung bài học Speaking Unit 8 Tiếng Anh lớp 11, trong quá trình học và thực hành hội thoại có điểm nào còn chưa hiểu các em vui lòng đăng nhập website, đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247.

 • Jup vs cần gấp ai nhanh mik tick

  EXERCISE 6. Identify the mistake in each sentence by choosing a suitable option.

   1. Mr. Mender learned English rapidly and easy.

  A B C D

   1. The maid was careful to keep the room cleanly.

  A B C D

   1. His knowledge of English grammar is quite well.

  A B C D

   1. The last story was as interested as the other ones.

  A B C D

   1. Mr. Slater’s house is biger than ours.

  A B C D

   1. That brown chair is most comfortable than this one.

  A B C D

   1. Lan is the most pretty of all the girls.

  A B C D

   1. That lesson is a most difficult of all the lessons.

  A B C D

   1. Does your country have worse weather as this?

  A B C D

   1. This girl is the most beautiful of the two daughters that he has.

  A B C D

   1. Frank plays tennis worse of all the players.

  A B C D

   1. The most he tries, the more he succeeds.

  A B C D

  13. She can pronounce English words more correct than she could last term.

  A B C D

  14. In this class, the students are talking more loudlier than the teacher.

  A B C D

  15. This summer is hotter and winder than last summer.

  A B C D

  16. You should practise English oftener to be a better speaker of English.

  A B C D

  17. Ha Anh can now speak English more well than the last time I met him.

  A B C D

  18. She is much more intelligent than Nam does.

  A B C D

  19. The more rich he is, the more miserable he gets.

  A B C D

  20. The harder we studied, the most confused we got.

  A B C D

  Theo dõi (0)
 • talk about one of the festival in VietNam

  talk aboutthe ways to save energy

  talk about the traffic problem in your country

  talk about a useful means of transport in the future

  giúp mình làm 4 cái topic với ạ

  Theo dõi (0)

-- Mod Tiếng Anh 11 HỌC247

 

YOMEDIA