YOMEDIA
ZUNIA12

Unit 8 lớp 11 Listening - Bài nghe Celebrations


Bài học Unit 8 Celebrations phần Listening hướng dẫn các em rèn luyện kỹ năng nghe hiểu thông tin về lễ hội năm mới Nhật Bản

ANYMIND360
YOMEDIA
 

Tóm tắt bài

1. Before You Listen Unit 8 Lớp 11

Work in pairs. Guess which of the following activities the Japanese often do on their New Year's Days. (Làm việc theo cặp. Đoán xem người Nhật thường làm hoạt động nào sau đây trong những ngày Tết của họ.)

 • exchanging gifts and cards: tặng quà và thiệp chúc mừng
 • giving/ receiving lucky money: tặng/nhận tiền mừng tuổi
 • decorating the house with peace flowers: trang trí ngôi nhà với hoa anh đào
 • going to the pagoda: đi lễ chùa
 • wearing kimonos or special dress: mặc kimono, hoặc trang phục đặc biệt
 • visiting friends: thăm hỏi bạn bè

What other things do you think the Japanese also do at the New Year? (Em nghĩ người Nhật còn làm việc gì khác nữa trong dịp năm mới?)

Guide to answer

In my opinion, the Japanese also enjoy the special meals...

2. While You Listen Unit 8 Lớp 11

2.1. Unit 8 Listening Task 1

You will hear two people talking about how the New Year is celebrated in Japan. Listen and tick (v) the things you hear. (Bạn sẽ nghe hai người nói về cách Năm Mới được tổ chức ở Nhật. Nghe và đánh dấu (V) vào những gì bạn nghe được.)

 1. They put on special clothes. 
 2. Everyone cleans the house.
 3. Bells ring 108 times.
 4. Housewives prepare special foods.
 5. They decorate their houses with kumquat trees.
 6. They go to a shrine.
 7. They give each other "lucky money".
 8. They drink rice wine.
 9. They play cards.
 10. They watch television.
 11. They eat a special meal.

Guide to answer

1. They put on special clothes. V
2. Everyone cleans the house. V
3. Bells ring 108 times. V
4. Housewives prepare special foods. V
6. They go to a shrine. V
8. They drink rice wine. V
10. They watch television. V
11. They eat a special meal. V

2.2. Unit 8 Listening Task 2

Listen again and answer the following questions. (Nghe lại và trả lời các câu hỏi sau.)

 1. Why do the Japanese do a big clean up before the New Year comes? (Tại sao người Nhật làm tổng vệ sinh trước khi năm mới đến?)
 2. Where do the Japanese hear the bells from? (Người Nhật nghe tiếng chuông từ đâu?)
 3. What do the Japanese often wear when they go to visit their shrines? (Người Nhật thường mặc trang phục gì khi họ đi viếng chùa?)
 4. Do the Japanese often celebrate the New Year with their friends? (Người Nhật có thường đón năm mới với bạn bè không?) 

Guide to answer

 1. Because they want to get rid of the dirt of the old year and welcome the new one.
 2. They hear the bells from television or the radio.
 3. They wear kimonos or special dress.
 4. No. They don't. New Year's Day is mostly celebrated with family only.

3. After You Listen Unit 8 Lớp 11

Work in pairs. Compare the following aspects of the Vietnamese New Year with those of the Japan one. (Làm việc theo cặp. So sánh các khía cạnh sau của Tết Việt Nam với của Nhật.)

 • preparations (sự chuẩn bị)
 • foods and clothes (thức ăn và trang phục)
 • activities on New Year's Eve (những hoạt động vào dịp năm mới)
 • people to celebrate with (những người cùng đón năm mới)

Guide to answer

Activities Japan Vietnam
Preparations    begin a few days before the New Year begin many days before the New Year
Foods and clothes
 • cooking special foods
 • wearing kimono or dress
 • cooking traditional fooods
 • wearing dress, "ao dai"
Activities on New Year's Eve clean up, watch the national singing contest on TV,... clean up, go to pagodas, visit the relatives
People to celebrate with among family only every family and relatives

4. Tapescript Listening Unit 8 Lớp 11

Lan: You have lived in Japan for more than two years, could you tell me something about Japanese New Year, Mai?  When is the New Year observed?

Mai: It's on 1st January, and it lasts three days through 3rd January.

Lan: Do people do the same things as we do in Vietnam?

Mai: Well, there are some similarities and also some differences.

Lan: Please, tell me about them.

Mai: The preparations begin a few days before the New Year when housewives start cooking special food for New Year's Day.

Lan: Do they clean and decorate their houses?

Mai: Sure, they do. On the New Year's Eve every household does a big cleaning up. The idea is to get rid of the dirt of the past year and welcome the new one.

Lan: Do they decorate the house with trees and flowers?

Mai: Yes. they usually decorate their houses with some small pine trees on both sides of the door, which represent longevity and constancy. People also exchange cards and gifts.

Lan: I see. And what do they usually do on the New Year's Eve?

Mai: Family members sit around and start watching the national singing contest on television. But the last notes must be sung before midnight. Then television or radio will broadcast 108 bells. As soon as the 108lh bell is rung, people all say "Happy New Year".

Lan: What do they usually do next?

Mai: Some families put on special kimonos or dress to go to visit their shrine. Then they come home and eat their special New Year Day's food and drink a lot of rice wine. New Years Day is mostly celebrated with family only.

Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Listening Unit 8 Lớp 11. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 8 lớp 11 Listening.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Listening Unit 8 Lớp 11

Trong quá trình học bài và thực hành trắc nghiệm có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 11 HỌC247

ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON