YOMEDIA
NONE

Getting started Unit 6 lớp 6 Our Tet holiday


Bài học Getting started dưới đây mở đầu Unit 6 với chủ đề "Our Tet holiday". Các em sẽ được đọc bài, làm các bài tập và học thêm các từ mới về ngày Tết. Mời các em xem chi tiết bài học ngay sau đây.

ATNETWORK
YOMEDIA
 

Tóm tắt bài

Happy New Year! (Chúc mừng năm mới!)

1.1. Unit 6 Lớp 6 Getting started Task 1

Listen and read. (Nghe và đọc)

Tạm dịch

Linda: Phong ơi, Việt Nam có tổ chức năm mới không?

Phong: Có chứ. Chúng tớ có Tết.

Linda: Khi nào thì đến Tết.

Phong: Vào các khoảng thời gian khác nhau. Năm nay thì là vào tháng một.

Linda: Các cậu làm gì trong dịp Tết?

Phong: Chúng tớ lau dọn nhà cửa và trang trí nhà bằng hoa.

Linda: Tết là thời gian mà gia đình quay quần bên nhau phải không?

Phong: Đúng vậy. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc với mỗi người.

Linda: Tuyệt thật đấy.

Phong: Ừ, và một điều hay ho nữa trong dịp Tết đó là trẻ em được nhận tiền lì xì.

Linda: Nghe thú vị đấy. Có điều gì đặc biệt mà mọi người nên làm không?

Phong: Mọi người thường nói “Chúc mừng năm mới” khi gặp gỡ nhau và không nên làm đổ vỡ cái gì cả.

1.2. Unit 6 Lớp 6 Getting started Task 2

What are Linda and Phong talking about? (Linda và Phong đang nói về điều gì?)

A. New Years in the world. (A. Năm mới trên thế giới)

B. Tet in Viet Nam. (Tết ở Việt Nam)

C. What to eat and wear during Tet. (Ăn gì và mặc gì trong dịp Tết)

Guide to answer

B. Tet in Viet Nam.

1.3. Unit 6 Lớp 6 Getting started Task 3

Complete the sentences about Tet with the information from the conversation in 1 (Hoàn thành câu nói về dịp Tết dựa trên thông tin có trong đoạn hội thoại)

Guide to answer

1. January

2. homes 

3. gatherings

4. lucky money

5. break

Tạm dịch

1. Năm nay Tết vào tháng Một.

2. Chúng tớ trang trí nhà cửa.

3. Tết là thời gian để gia đình quay quần bên nhau.

4. Trẻ em được nhận tiền lì xì.

5. Mọi người không nên làm đổ vỡ thứ gì cả.

1.4. Unit 6 Lớp 6 Getting started Task 4

Match the words / phrases in the box with the pictures. (Nối các từ/ cụm từ trong khung với các bức tranh)

Guide to answer

1. b. peach flowers (hoa đào)

2. a. lucky money (tiền lì xì)

3. c. banh chung and banh tet (bánh chưng và bánh tét)

4. d. family gathering (gia đình sum họp)

1.5. Unit 6 Lớp 6 Getting started Task 5

GAME: Is it about TET? (Trò chơi: Điều đó có nói về tết không?)

Write two things or activities and share them with the class. The class listen and decide whether they are about or not about Tet. (Viết hai thứ hay hoạt động và chia sẻ với cả lớp. Cả lớp nghe và quyết định xem những điều các em nói có phải là về Tết hay không?

Example

Student: banh chung

Class: It’s about Tet.

Student: flying a kite .

Class: It’s not about Tet.

Tạm dịch

Học sinh: bánh chưng.

Cả lớp: Điều đó nói về Tết.

Học sinh: thả diều.

Cả lớp: Điều đó không nói về Tết.

Guide to answer

Student: playing football.

Class: It’s not about Tet.

Student: lucky money.

Class: It’s about Tet.

Tạm dịch

Học sinh: chơi bóng đá.

Cả lớp: Điều đó không nói về Tết.

Học sinh: tiền lì xì.

Cả lớp: Điều đó nói về Tết.

Bài tập minh họa

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question 1: People often __________ their house at Tet.

A. watch

B. decorate

C. hang

D. All are correct

Question 2: The first one to step in the house in the New Year is _____________.

A. first-footer

B. feather

C. rubbish

D. firework

Question 3: In the North of Vietnam, people usually buy _____________ blossoms on New year.

A. apricot

B. peach

C. daisy

D. rose

Question 4: We _____________ a calendar on the wall tomorrow.

A. hang

B. hangs

C. will hang

D. hanged

Question 5: My mother told me to empty _____________ the rubbish.

A. out

B. on

C. in

D. over

Question 6: On New Year Eve, we watch fireworks and _____________ a wish.

A. do

B. make

C. have

D. get

Question 7: My family will go to the _____________ to make wishes for the new year.

A. calendar

B. furniture

C. pagoda

D. shopping

Question 8: We _____________ eat too much sweet food.

A. must

B. can’t

C. shouldn’t

D. have to

Key

1. B

2. A

3. B

4. C

5. A

6. B

7. C

8. C

Luyện tập

3.1. Kết luận

Qua bài học này các em cần ghi nhớ các từ vựng sau đây:

  • lucky money: tiền lì xì
  • gather: quây quần, sum họp
  • peach flowers: hoa đào
  • decorate: trang trí

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Getting started - Unit 6 chương trình Tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 6 lớp 6 Kết nối tri thức Getting started - Khởi động.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Getting started - Unit 6 Tiếng Anh 6

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Tiếng Anh 6 HỌC247

NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON