YOMEDIA
NONE

Project Unit 6 lớp 6 Our Tet holiday


Bài học Project - Unit 6 là khoảng thời gian để các em vui học Tiếng Anh, nói các điều ước vào dịp Tết. Chúc các em học tập thật vui. Các em cùng xem gợi ý dưới đây nhé!

ATNETWORK
YOMEDIA
 

Tóm tắt bài

I wish (Tôi ước)

1. Each student gets a small piece of paper and writes his / her wishes on it. (Mỗi học sinh nhận một mảnh giấy nhỏ và viết điều ước của mình lên đó.)

2. He/She hangs it on a tree. (Mỗi bạn học sinh tự treo mảnh giấy lên cây.)

3. Other students take turns to come up, get a piece of paper and read aloud the wish. (Các học sinh khác lần lượt lên, lấy một mảnh giấy và đọc to điều ước.)

4. The class guess whose wish it is. (Cả lớp đoán xem đó là điều ước của ai.)

Tạm dịch

- I want to have a brother: Tôi muốn có một em trai.

- I want to visit Singapore: Tôi muốn tham quan Singapore.

- I want to live in a tree house: Tôi muốn sống trong một ngôi nhà trên cây.

Guide to answer

- I want to have a new dress. (Tôi muốn có một chiếc đầm mới.)

- I want to have a phone. (Tôi muốn có một chiếc điện thoại.)

- I want to make a lot of good friends. (Tôi muốn kết bạn với những người bạn tốt.)

- I want to plant some flowers in my garden. (Tôi muốn trồng hoa trong vườn.)

Bài tập minh họa

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Question 1:

A. prepare

B. special

C. flower

D. decorate

Question 2:

A. flower

B. down

C. blossom

D. cow

Question 3:

A. April

B. apricot

C. make

D. prepare

Question 4:

A. peach

B. watch

C. chemistry

D. Dutch

Question 5:

A. empty

B. money

C. remove

D. Korean

Question 6:

A. rubbish

B. furniture

C. Dutch

D. lucky

Question 7:

A. gathering

B. footer

C. celebrate

D. feather

Key

1. C

2. C

3. D

4. C

5. A

6. B

7. C

Luyện tập

3.1. Kết luận

Qua bài học này các em cần viết các điều ước cho dịp Tết để gắn vào cây.

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Project - Unit 6 chương trình Tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 6 lớp 6 Kết nối tri thức Project - Dự án.

 • Câu 1: Choose the letter A, B, C or D to answer these following questions

  Nhu is living in Hanoi city with her family. She is in grade 6. In summer, she doesn’t go to school. Because the weather is very hot, she often goes swimming with some of her friends. She sometimes goes to the park to fly the kite or goes fishing. She also goes on vacation with her family. Her favorite place is Ha Long. Nhu likes summer very much.

  Where is Nam living?

  • A. In Hanoi city
  • B. In Ho Chi Minh city
  • C. In Ha Long
  • D. In Ninh Binh
  • A. Because she wants to play with her friends.
  • B. Because she doesn’t go to school.
  • C. Because the weather is hot.
  • D. Because she doesn’t like other activities.
  • A. Her boyfriend
  • B. Her family members
  • C. Her friends
  • D. Alone

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Project - Unit 6 Tiếng Anh 6

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Tiếng Anh 6 HỌC247

NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON