YOMEDIA
NONE

Communication Unit 6 lớp 6 Our Tet holiday


Bài học Communication giúp các em biết cách sử dụng Tiếng Anh trong giao tiếp hàng ngày. Các em sẽ học cách đưa ra lời chúc mừng năm mới và tìm hiểu các tập tục trong năm mới của các quốc gia khác nhau trên thế giới.

ATNETWORK
YOMEDIA
 

Tóm tắt bài

Everyday English (Tiếng Anh mỗi ngày)

Saying New Year’s wishes (Nói lời chúc mừng năm mới)

1.1. Unit 6 Lớp 6 Communication Task 1

Listen and read the New Year's wish. (Nghe và đọc lời chúc mừng Năm mới.)

Tạm dịch

- Happy New Year: Chúc mừng năm mới

- Wishing you joy and laughter... from January to December!: Chúc bạn tràn ngập niềm vui và tiếng cười... từ tháng 1 đến tháng 12!

1.2. Unit 6 Lớp 6 Communication Task 2

Practise saying New Year's wishes to your friends, using the suggestions below or creating your own. (Thực hành nói lời chúc mừng năm mới với bạn của em, sử dụng các gợi ý bên dưới hoặc tự tạo lời chúc của riêng em.)

- happy days from January to December (mọi ngày đều vui vẻ từ tháng 1 đến tháng 12)

- a year full of fun (một năm đầy niềm vui)

- happiness and cheers (niềm vui và hạnh phúc)

- a life full of happy moments (cả một đời ngập tràn những khoảnh khắc hạnh phúc)

- success in your studies (thành công trong học tập)

Guide to answer

- Wishing you happiness and cheers (Chúc bạn nhiều niềm vui và hạnh phúc)

- Wishing you a year full of fun (Chúc bạn một năm đầy niềm vui)

New Year practices in the world (Các tập tục trong năm mới trên thế giới)

1.3. Unit 6 Lớp 6 Communication Task 3

QUIZ (Câu đố)

Match the sentences with the pictures. Then match them with the countries. (Nối các câu với ảnh tương ứng. Sau đó nối chúng với quốc gia tương ứng.)

1. They go to Times Square to watch the New Year's Eve Ball drop.

2. They bathe in an ice hole.

3. They eat mochi rice cakes.

4. They throw water on other people.

Guide to answer

1 - b- the USA

2 - c - the Russia

3 - a - Japan

4 - d - Thailand

Tạm dịch

1. Họ đến Quảng trường Thời đại để xem Vũ hội đêm giao thừa.

2. Họ tắm trong một hố băng.

3. Họ ăn bánh gạo mochi.

4. Họ tạt nước vào người khác.

1.4. Unit 6 Lớp 6 Communication Task 4

Read how people in different countries celebrate their New Years. Then match the countries with the activities. (Đọc về cách mọi người ở những quốc gia khác nhau tổ chức năm mới. Sau đó nối các quốc gia với các hoạt động.)

Guide to answer

1 – b: Nhật Bản – rung chuông 108 lần

2 – a: Tây Ban Nha – cho 12 quả nho vào miệng

3 – e: Thụy Sĩ – thả kem lên sàn nhà

4 – c: Romania – ném đồng tiền vào dòng sông

5 – d: Thái Lan – ném nước vào người khác

Tạm dịch

Ở Nhật Bản, các ngôi chùa rung chuông 108 lần vào nửa đêm ngày 31 tháng 12. Bằng cách đó, mọi người tin rằng những điều tồi tệ trong năm qua sẽ rời đi.

Ở Tây Ban Nha, người ta cố gắng cho 12 quả nho vào miệng vào lúc nửa đêm để cầu may.

Ở Thụy Sĩ, họ thả kem xuống sàn để chúc mừng năm mới.

Ở Romania, họ ném tiền xu xuống sông để cầu may.

Ở Thái Lan, họ ném nước vào người khác để rửa sạch những điều không may mắn.

1.5. Unit 6 Lớp 6 Communication Task 5

Work in groups. Each student chooses one activity from 4. Take turns to say them aloud. The group says which country he/ she is talking about. (Làm việc theo nhóm. Mỗi học sinh chọn 1 hoạt động từ bài 4. Lần lượt nói to chúng lên. Cả nhóm nói bạn đó đang nói về quốc gia nào.)

Example

- They throw water on other people. (Họ ném nước vào người khác.)

- It's Thailand. (Đó là Thái Lan.)

Guide to answer

- They put 12 grapes in the mouth. (Họ cho 12 quả nho vào miệng.)

- It’s Spain. (Đó là Tây Ban Nha.)

- They ring bells 108 times. (Họ rung chuông 108 lần.)

- It’s Japan. (Đó là Nhật Bản.)

- They throw coins into a river. (Họ ném đồng xu xuống sông.)

- It’s Romania. (Đó là Romania.)

-  They drop ice cream on the floor. (Họ làm rơi kem xuống sàn.)

- It’s Switzerland. (Đó là Thụy Sĩ.)

Bài tập minh họa

Điền vào chỗ trống với: a, an, some, any.

1. There isn’t ... milk in the jar.

2. She’d like ... orange.

3. There are ... oranges and bananas.

4. Is there ... meat?

5. There aren’t ... noodles.

Đáp án

1. any

2. an

3. some

4. any

5. any

Luyện tập

3.1. Kết luận

Qua bài học này các em cần ghi nhớ các từ vựng sau:

 • happiness /ˈhæpinəs/   (n): sự hạnh phúc
 • cheer /tʃɪə(r)/   (n): niềm vui
 • success /səkˈses/   (n): sự thành công
 • bathe /beɪð/   (v): tắm
 • ice hole /aɪs/ /həʊl/   hố băng
 • rice cake /raɪs/ /keɪk/   bánh gạo
 • throw /θrəʊ/   (v): ném
 • ring the bell /rɪŋ/ /ðə/ /bɛl/   rung chuông
 • Japan /dʒəˈpæn/   (n): Nhật Bản
 • Spain /speɪn/   (n): Tây Ban Nha
 • Switzerland /ˈswɪtsələnd/   (n): Thụy Sĩ
 • Thailand /ˈtaɪlænd/   (n) Thái Lan

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Communication - Unit 6 chương trình Tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 6 lớp 6 Kết nối tri thức Communication - Giao tiếp.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Communication - Unit 6 Tiếng Anh 6

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Tiếng Anh 6 HỌC247

NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON