YOMEDIA
NONE

Project Unit 5 lớp 6 Natural wonders of Viet Nam


Đến với bài học Project - Unit 5, các em sẽ được lên ý tưởng về địa điểm du lịch trong mơ của em; sau đó luyện tập trình bày về địa điểm này trước lớp. Chúc các em học tập vui.

ATNETWORK
YOMEDIA
 

Tóm tắt bài

DREAM DESTINATION (ĐIỂM ĐẾN TRONG MƠ)

1.1. Unit 5 Lớp 6 Project Task 1

In groups, make a poster about a natural wonder you would like to visit. In the poster, draw/ print a picture of the place. Then give some information about the place. (Trong nhóm, hãy làm một tấm áp phích về một kì quan thiên nhiên mà em muốn thăm. Trong tấm áp phích, hãy vẽ/ in bức tranh về địa điểm đó. Sau đó cung cấp những thông tin về nơi đó.)

- what the natural wonder is (kì quan thiên nhiên đó là gì)

- where it is (nó ở đâu)

- how you can go there (làm sao để đến đó)

- what it is special about (nó có gì đặc biệt)

- what you can do there (em có thể làm gì ở đó)

Guide to answer

- Ly Son island (Đảo Lý Sơn)

- Quang Ngai Province (Tỉnh Quảng Ngãi)

-  By plane and by ship (Bằng máy bay hoặc thuyền)

- It is a pristine island with exotic seafood. (Đó là một hòn đảo hoang sơ với các loại hải sản kỳ lạ.)

- Go diving and swimming (Lặn và bơi)

1.2. Unit 5 Lớp 6 Project Task 2

Introduce the attraction to your class. (Giới thiệu địa điểm đó với cả lớp)

Guide to answer

I’m writing about Ly Son island. It is in Quang Ngai Province. We can get there by plane and by ship. Ly Son is a pristine island with exotic seafood. The scenery here is beautiful, people are friendly and the food is fresh and delicious. We can participate in many interesting activities such as go diving and swimming.

Tạm dịch

Mình đang viết về đảo Lý Sơn. It is in Quang Ngai Province. Chúng ta có thể đến đó bằng máy bay và tàu thủy. Lý Sơn là một hòn đảo hoang sơ với những loại hải sản kỳ lạ. Phong cảnh ở đây đẹp, con người thân thiện và đồ ăn tươi ngon. Chúng ta có thể tham gia nhiều hoạt động thú vị như lặn biển và bơi lội.

Bài tập minh họa

Điền a / an / some / any vào chỗ trống:

1. There is .................. banana in the basket.

2. I need ..................tea.

3. Are there ..................tomatoes in the fridge?

4. We have .........rice, but we don't have ......meat.

5. There's ..................orange on the table.

6. I'd like ..................apple juice.

7. He has ............TV and ............computer.

8. Would you like ..................ice- cream?

Đáp án

1. a

2. some

3. any

4. some – any

5. an

6. some

7. a – a

8. some

Luyện tập

3.1. Kết luận

Qua bài học này các em cần hoàn thành ý tưởng về địa điểm du lịch trong mơ của em và luyện tập trình bày về địa điểm này trước lớp.

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Project - Unit 5 chương trình Tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 5 lớp 6 Kết nối tri thức Project - Dự án.

 • Câu 1: Choose the letter A, B, C or D to answer these following questions

  Good morning, everyone. I’m Lucy from Canada. I'm in grade 6. My siblings and I often enjoy our breakfast at the school canteen. My sister orders some noodles and a hot drink. My brother has rice and soda. I eat some bread and a glass of milk. After school, we come back home to have lunch. We eat rice, chicken, beef, cabbage and some apples after lunch. Apple is my favorite fruit.

  Where does Lucy come from?

  • A. China
  • B. America
  • C. Canada
  • D. Canadian
  • A. At the school canteen
  • B. At a food stall
  • C. At home
  • D. At a supermarket
  • A. He eats rice and beef.
  • B. He has chicken and milk.
  • C. He eats noodles and water.
  • D. He eats rice and soda.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Project - Unit 5 Tiếng Anh 6

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Tiếng Anh 6 HỌC247

NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON