Tuần 3 Ngữ Văn 11

 • Thương vợ của Trần Tế Xương

  Thương vợ của Trần Tế Xương
  Bài giảng dưới đây sẽ giúp các em cảm nhận được hình ảnh bà Tú được tác giả tái hiện trong bài thơ, đồng thời qua đó các em còn cảm nhận đươc tấm lòng của Tú Xương dành cho bà Tú và những đặc sắc về nghệ thuật được sử dụng trong bài thơ. Mong rằng bài giảng Thương vợ sẽ giúp các em nắm được kiến thức trọng tâm của bài học.

  1 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Khóc Dương Khuê - Nguyễn Khuyến

  Khóc Dương Khuê - Nguyễn Khuyến
  Bài giảng dưới đây sẽ đưa các em đến với một tình bạn đẹp, đến với những giá trị đời thường nhất, chân thành trong cuộc sống. HOC 247 mời các em đến với baì giảng Khóc Dương Khuê của Nguyễn Khuyến!

  Xem chi tiết

 • Vịnh khoa thi Hương - Trần Tế Xương

  Vịnh khoa thi Hương - Trần Tế Xương
  Bài giảng Vịnh khoa thi hương sẽ giúp các em nắm được các những kiến thức trọng tâm nhất của bài học, giúp cảm em cảm nhận được cảnh tình của đất nước thời bấy giờ và tâm trạng, nỗi đau của tác giả trước thời cuộc. Chúc các em có một bài giảng hay!

  Xem chi tiết

 • Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân (tiếp theo)

  Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân (tiếp theo)
  Bài giảng Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân (tiếp theo) sẽ giúp các em vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các bài tập có liên quan đến hệ thống kiến thức mà các em đã học ở tiết trước. Đồng thời bài giảng cũng sẽ giúp các em có thêm kiển thức về mối quan hệ giữa ngôn ngữ chung và lời nói cá nhân. Mong rằng bài giảng sẽ giúp các em có thêm kĩ năng và kiến thức bổ ích!

  Xem chi tiết