Tuần 16 Ngữ Văn 11

 • Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài - Nguyễn Huy Tưởng

  Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài - Nguyễn Huy Tưởng
  Nội dung của bài học giúp các em hiểu và phân tích được xung đột kịch, tính cách, diễn biến tâm trạng và bi kịch của Vũ Như Tô và Đan Thiềm trong đoạn trích. Nắm được những nét đặc sắc về nghệ thuật của vở kịch qua đoạn trích.

  1 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bản

  Thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bản
  Học 247 mời các em tham khảo bài giảng Thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bản để nắm một số vần đề lí thuyết của bài học, vận dụng và giải quyết các bài tập tốt hơn. Chúc các em có thêm một bài giảng hay và cần thiết.

  Xem chi tiết