Tuần 1 Ngữ Văn 11

 • Vào phủ Chúa Trịnh (Trích Thượng kinh kí sự)

  Vào phủ Chúa Trịnh (Trích Thượng kinh kí sự)
  Bài học giúp học sinh hiểu được giá trị hiện thực sâu sắc của tác phẩm qua bức tranh chi tiết, sinh động về cảnh sinh hoạt nơi phủ chúa. Đồng thời, cũng cho ta thấy được thái độ coi thường danh lợi của tác giả.  

  Xem chi tiết

 • Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân

  Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân
  Bài học Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân sẽ giúp các em nắm được những biểu hiện của cái chung trong ngôn ngữ và cái riêng trong lời nói cá nhân. Đông thời hình thành năng lực lĩnh hội những nét riêng trong lời nói cá nhân, năng lực sáng tạo của cá nhân trên cơ sở vận dụng từ ngữ và quy tắc chung.  

  Xem chi tiết

 • Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội

  Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội
  Bài học hôm nay sẽ giúp các em củng cố kiến thức về văn nghị luận đã học ở THCS và hướng dẫn các em viết một bài văn nghị luận một cách trung thực, phản ánh đúng thực tế cuộc sống và học tập.  Học247 mời các em cùng tham gia bài học!

  Xem chi tiết