Tuần 18 Ngữ Văn 11

  • Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn

    Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn
    Học 247 mời các em cùng ôn lại những kiến thức đã học về vấn đề phỏng vấn và trả lời phỏng vấn. Bài giảng hôm nay, các em sẽ củng cố kiến thức đã học, có thêm kĩ năng để thực hiện các bài tập. Mời các em tham khảo bài giảng Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn dưới đây.

    Xem chi tiết