ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 2 Phiên mã và dịch mã

90 phút 12 câu 315 lượt thi
YOMEDIA
 

Câu hỏi trắc nghiệm (12 câu):

 

Đề thi nổi bật tuần

 
 

 

1=>1