YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2 trang 17 VBT Toán 5 tập 1

Giải bài 2 trang 17 VBT Toán 5 tập 1

Tìm x: 

\(\displaystyle a) \;x \times {2 \over 5} = {4 \over 7}\)

 \(\displaystyle b) \;x:{6 \over {11}} = {{44} \over 9}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) 

\(\eqalign{ & x \times {2 \over 5} = {4 \over 7} \cr & \,\,\,\,\,\,\,x = {4 \over 7}:{2 \over 5} \cr & \,\,\,\,\,\,\,x = {4 \over 7} \times {5 \over 2} \cr & \,\,\,\,\,\,\,x = {{10} \over 7} \cr}\)

b)

\(\eqalign{ & x:{6 \over {11}} = {{44} \over 9} \cr & \,\,\,\,\,\,\,\,x = {{44} \over 9} \times {6 \over {11}} \cr & \,\,\,\,\,\,\,\,x = {8 \over 3} \cr}\)

-- Mod Toán lớp 5 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 17 VBT Toán 5 tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON