YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 5 trang 15 VBT Toán 5 tập 1

Giải bài 5 trang 15 VBT Toán 5 tập 1

Viết số hoặc hỗn số thích hợp vào chỗ chấm : 

Đo chiều cao một cái cây được 4m; 75cm. Như vậy, chiều cao của cây đó là :

a) ..... cm 

b) ..... dm

c) ..... m

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Ta có: 4m 75 cm = 4m + 75 cm = 400cm + 75cm = 475cm 

Vậy chiều cao của cây là 475cm

b) 475cm =470cm + 5cm = 47dm + 5cm = 47\(\dfrac{5}{10}\) dm = 47\(\dfrac{1}{2}\) dm

Vậy chiều cao của cây là \(47\dfrac{1}{2} dm\)

c) 4m 75 cm = 4m + 75 cm =  4\(\dfrac{75}{100}\) m = 4\(\dfrac{3}{4}\)m

Vậy chiều cao của cây là \(4\dfrac{3}{4} m\)

-- Mod Toán lớp 5 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 15 VBT Toán 5 tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON