YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 16 VBT Toán 5 tập 1

Giải bài 3 trang 16 VBT Toán 5 tập 1

Viết các số đo độ dài (theo mẫu): 

Mẫu: \(\displaystyle 9m\,3dm\, = \,9m + {3 \over {10}}m = 9{3 \over {10}}m\)

a) \(\displaystyle 2m \;2dm = ...................... \)

b) \(\displaystyle 12m\; 5dm = .....................\)

c) \(\displaystyle 15cm \;8mm = ...................\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) \(\displaystyle 2m\,2dm = \,2m + {2 \over 10}m = \,2m + {1 \over 5}m \displaystyle= 2{1 \over 5}m\)

b) \(\displaystyle 12m\;5dm = 12m + {5 \over 10}m \displaystyle = 12m + {1 \over 2}m \displaystyle= 12{1 \over 2}m\)

c) \(\displaystyle 15cm\,8mm = 15cm + {8 \over {10}}cm \displaystyle =15cm + {4 \over {5}}cm \displaystyle= 15{{4} \over {5}}cm\)

-- Mod Toán lớp 5 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 16 VBT Toán 5 tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON