YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 15 VBT Toán 5 tập 1

Giải bài 3 trang 15 VBT Toán 5 tập 1

Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm :

1dm = ..... m                  1g = ...... kg                      1 phút = ...... giờ

2dm = ..... m                  5g = ...... kg                      8 phút = ...... giờ

9dm = ..... m                  178g = .... kg                    15 phút = ..... giờ

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

1dm =\(\displaystyle {1 \over {10}}\)m ;                \(\displaystyle 2dm = {2 \over {10}}m\) ;            \(\displaystyle 9dm = {9 \over {10}}\)m

1g = \(\displaystyle {1 \over {1000}}\)kg ;              \(\displaystyle 5g = {5 \over {1000}}\)kg            \(\displaystyle 178g = {{178} \over {1000}}\)kg       

1 phút = \(\displaystyle {1 \over {60}}\)giờ ;         8 phút = \(\displaystyle {8 \over {60}}\) giờ           15 phút = \(\displaystyle {15\over 60}\) giờ

-- Mod Toán lớp 5 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 15 VBT Toán 5 tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON